Falconry Heritage Trust banner
Het Nederlands Valkeniersverbond

Het Nederlands Valkeniersverbond "Adrian Mollen" Jaarboek 2014-2015

Author: Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"

Year of Publication: 2015

Source: Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"

Publisher: Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"

Place of Publication: EPS, Amsterdam, the Netherlands

Pages: 88

Language: In Dutch with English summary

Bestuur

Frits Kleyn (voorsitter)

Arno Teunissen (vicevoorsitter)

Mark van Appeldorn (secretaris)

Philippe Koenig (penningmeester)

Arjen Dijkman (Ornithologisch secretaris)

Willem Vrijenhoek (bestuurslid)

Einredactie

Dick ten Bosch,

Mark van Appeldorn,

English summary - Dick ten Bosch

Tekstcorrecties

Nederlands: Mark van Appeldorn, Dick ten Bosch en Netty Groeneveld

Engels: David Horobin

Vormgeving - Willem Morelis

Drukwerk - EPS, Amsterdam

Summaries in English are on pp.83-88.

https://www.facebook.com/AdriaanMollen

 

Link to Website: http://www.adriaanmollen.com/valkerij/adriaan-mollen/


Het Nederlands Valkeniersverbond

Het Nederlands Valkeniersverbond "Adrian Mollen" Jaarboek 2014-2015 BC

Het Nederlands Valkeniersverbond

Het Nederlands Valkeniersverbond "Adrian Mollen" Jaarboek 2014-2015 TOC