Over Sint Bavo

Date Created: 09 November 2017

Author: Unknown

Source: The Internet

Owner: Parochie Sint Bavo - Rijsbergen

Location: Rijsbergen

Link to: Website

  • Belgium
  • Falcon
  • Sculpture
  • 5th - 9th Centuries AC
  • Hunting
Back to search results...

Bavo (oorspronkelijk Allowin of Alwin) van Gent osb, België; kluizenaar; † ca 660.

Hij werd rond 589 geboren in een adellijke familie uit Haspengau, het land rond Luik. Van zijn ouders had hij de naam Allowin meegekregen. Volgens de traditie was de latere heilige Odilia van Orp-le-Grand († 670; feest 30 juni) een zuster van hem; zij was van haar geboorte af blind, maar genas tijdens een bezoek aan het graf van Sint Lambertus. Hij trouwde met een dochter van graaf Adilio; samen kregen zij een dochter Adeltrudis of Agletruide († 7e eeuw; feest 19 maart). Zij zou later op het landgoed dat zij van haar vader overnam, een kloostertje stichten.

Aanvankelijk was Allowin een woesteling. Maar door de dood van zijn vrouw besefte hij - typisch middeleeuws - hoe kort en vergankelijk het leven was. Toen hij daarop de heilige bisschop Amandus († ca 675; feest 6 februari) ontmoette, kwam het tot een definitieve ommekeer in zijn leven. Hij gaf al zijn bezittingen weg en leidde van toen af het leven van een boeteling in de St-Pietersabdij te Gent. Nog weer later verkoos hij met toestemming va zijn abt Sint Floribertus († ca 660; feest 1 november) de eenzaamheid van een holle boom niet ver daar vandaan om zich als kluizenaar geheel en al aan de Heer te kunnen toewijden.

Talloze mensen wisten hem in hun nood te vinden; hij troostte en bemoedigde ze, en genas ze; hij wekte zelfs een dode tot leven. Totdat hijzelf getroffen werd door een vreselijke ziekte. Omstanders wisten te vertellen hoe zijn opgewektheid niet leed onder de helse pijnen. Omringd door gelovigen, vrienden en zijn geestelijk leidsman die hij had laten roepen om hem bij te staan, stierf hij in geur van heiligheid.

About Us

The FHT aims to establish a portal for the world's falconers and other interested parties to access aspects of the sport's rich heritage by linking existing physical archives, including international private and public collections, through the medium of an electronic archive. This archive will feature falconry furniture, works of art, books, correspondence from leading falconers and film and photographic material for the education and interest of falconer and scholar alike. We hope that, whatever your background or interest in our sport, you may find something of value through our archive to deepen your knowledge, understanding and passion for falconry and will help us, through your support, to preserve this precious cultural heritage for future generations.

Write To Us

Falconry Heritage Trust
P.O.Box 19
Carmarthen,
SA33 5YL
UK

Speak To Us

Phone: within the UK (01267) 233864
and from abroad +44 1267 233864
Fax: within the UK (01267) 233864

Contact Us